Uitzoeken wie toegang heeft tot uw contactpersonen

Als u gebruikmaakt van het delen van contactpersonen via Shared Contacts for Gmail®, profiteert u nu van de voordelen van gestroomlijnd delen van contactpersonen. Desondanks is het mogelijk om de ontvangers van je gedeelde contacten uit het oog te verliezen, wat effectief beheer en updates bemoeilijkt. Dit kan ertoe leiden dat verouderde of onnauwkeurige informatie onbedoeld wordt gedeeld.

Gelukkig bestaat er een eenvoudige oplossing om dit probleem aan te pakken: je kunt eenvoudig bepalen wie toegang heeft tot je gedeelde contacten. Dit zorgt voor een betere controle over je gedeelde contactgegevens en vergemakkelijkt de nauwkeurige en veilige verspreiding van belangrijke gegevens.

  1. Open het dashboard Gedeelde contactpersonen.

  2. Noteer het label/de labels van de contactpersoon waarvan je wilt weten tot wie deze toegang heeft.

    know who has access to my contacts step 2

  3. Zoek dat label in het linkerpaneel en klik op het pictogram ‘lijst met contactpersonen delen’ .

    know who has access to my contacts step3

  4. Nu zie je de lijst met mensen die toegang hebben tot je contacten.

    U kunt ook de toegangsrechten van uw medewerkers bekijken: alleen bekijken, bewerken, opnieuw delen of eigenaar.