Voorwaarden van diensten

DEZE IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT (hierna “U”) EN GAPPS EXPERTS INC. (hierna “GAE”) BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN GAPPS EXPERTS INC. ONLINE PRODUCTEN (hierna “GAE-dienst(en)”).


1. Onderdelen van deze overeenkomst

Deze Overeenkomst bestaat uit de volgende voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) en voorwaarden, indien van toepassing, gespecificeerd voor het gebruik van individuele Diensten (hierna de “Service Specifieke Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden worden gezamenlijk de “Voorwaarden” genoemd. In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden van de Dienst, prevaleren de Specifieke Voorwaarden van de Dienst.

2. Aanvaarding van de voorwaarden

U moet meerderjarig zijn om een bindende overeenkomst aan te gaan om de Voorwaarden te accepteren. Als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Diensten. Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en niet akkoord gaat met enige Service Specifieke Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de betreffende Dienst. U kunt de Voorwaarden aanvaarden door de Diensten te gebruiken.

3. Beschrijving van de dienst

GAE biedt een scala aan diensten voor online samenwerking en beheer, waaronder Shared Contacts for Gmail® (een online adresboek dat synchroniseert met Google en andere samenwerkings- en communicatiesoftware), maar ook diensten van derden (zoals Google Workspace, G Suite of Zoho CRM). U kunt de Diensten gebruiken voor uw persoonlijk en zakelijk gebruik of voor interne zakelijke doeleinden in de organisatie die u vertegenwoordigt.

4. Abonnement op Beta Service

Wij kunnen bepaalde Diensten aanbieden als gesloten of open beta diensten (“Beta Dienst” of “Beta Diensten”) met als doel het testen en evalueren. U gaat ermee akkoord dat wij de exclusieve bevoegdheid en discretie hebben om de periode voor het testen en evalueren van Beta Services te bepalen. Wij zijn de enige beoordelaar van het succes van deze tests en de eventuele beslissing om de Beta Diensten als commerciële diensten aan te bieden. U bent niet verplicht een abonnement te nemen op het gebruik van een betaalde Dienst als gevolg van uw abonnement op een Beta Dienst. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, de Beta Services geheel of gedeeltelijk stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat Gapps Experts Inc. niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige schade in verband met, voortvloeiend uit, of veroorzaakt door de wijziging, opschorting of stopzetting van een van de Beta Services om welke reden dan ook.

5. Wijziging van de Servicevoorwaarden

Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde wijzigen na kennisgeving aan u. Dergelijke wijzigingen zullen u per e-mail worden meegedeeld. U kunt uw gebruik van de Diensten beëindigen indien de Voorwaarden worden gewijzigd op een wijze die uw rechten in verband met het gebruik van de Diensten substantieel beïnvloedt. Wanneer u de Dienst blijft gebruiken na kennisgeving van een wijziging van de Voorwaarden, wordt dit beschouwd als uw instemming met de gewijzigde Voorwaarden.

6. Registratieverplichtingen voor gebruikers

Je moet je aanmelden voor een gebruikersaccount door je aan te melden via het authenticatiesysteem van Google.

Als u de beheerder van uw Google Workspace-domein bent en onze Services installeert, erkent u dat u de huidige voorwaarden accepteert namens de gebruikers van uw organisatie. Je gaat akkoord met: a) ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd tijdens het aanmeldingsproces; en b) de tijdens de inschrijving verstrekte informatie bijhouden en onmiddellijk bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Gapps Experts Inc. redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, kan Gapps Experts Inc. uw gebruikersaccount beëindigen en het huidige of toekomstige gebruik van een of alle diensten weigeren.

7. Persoonlijke informatie en privacy

Persoonlijke informatie die u verstrekt aan Gapps Experts Inc. via de Service wordt beheerd door Gapps Experts Inc. Privacybeleid. Uw keuze om de Dienst te gebruiken geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het Gapps Experts Inc. Privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere gevoelige informatie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die in uw gebruikersaccount plaatsvinden en u gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount door contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan u of aan derden als gevolg van onbevoegde toegang tot en/of gebruik van uw gebruikersaccount, of anderszins.

8. Mededelingen van GAE

De dienst kan bepaalde mededelingen van GAE bevatten, zoals dienstaankondigingen, administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van de Diensten. Als onderdeel van ons beleid om u volledige privacy te bieden, bieden wij u ook de mogelijkheid om af te zien van het ontvangen van nieuwsbrieven van ons. U kunt zich echter niet afmelden voor het ontvangen van dienstmededelingen en administratieve berichten.

9. Vergoedingen, plannen en betalingen

9.1. Plannen en vernieuwingen

Abonnementen op betaalde Diensten zijn beschikbaar op jaar- en maandabonnementen. Het abonnementsgeld wordt in rekening gebracht via Paypal, creditcard, cheque of bankoverschrijving aan het begin van uw abonnementstermijn.

Bepaalde plannen omvatten een minimum aantal licenties. Door u te abonneren op deze plannen, gaat u akkoord met deze minima.

Verlengingen worden automatisch besteld voor hetzelfde aantal licenties dat in het vorige plan werd besteld en worden twee maanden voor de vervaldatum (voor jaarplannen) en één week voor de vervaldatum (voor maandplannen) geleverd en in rekening gebracht via de betalingsmethode die voor de eerste bestelling werd gebruikt.

9.2. Beëindiging van het abonnement

Indien u het abonnement niet wenst te verlengen, gaat u ermee akkoord het abonnement ten minste zeven dagen voor de verlengingsdatum stop te zetten. Als uw verwachte verlenging al in rekening is gebracht, kan deze tot 7 dagen voor de verlengingsdatum worden terugbetaald.

Het abonnement moet worden beëindigd via de knop “Annuleren” in het abonnementsdashboard(https://billing.gappsexperts.com/app/subscriptions).

Het verwijderen van de applicaties van het Google Workspace-dashboard of het verwijderen van uw betaalmethode is niet voldoende om uw abonnement op te zeggen. U moet uw abonnement altijd opzeggen via uw dashboard.

In geval van beëindiging van het abonnement wordt het abonnementsgeld voor het ongebruikte deel van de vooruitbetaalde abonnementsperiode niet terugbetaald. Gapps Experts Inc. behoudt zich het recht voor het abonnementsgeld te wijzigen en kosten in rekening te brengen voor het gebruik van Diensten die momenteel gratis beschikbaar zijn.

Na afloop van uw abonnement werkt de dienst niet meer. De gegevens zijn nog twee weken voor u toegankelijk en een archief wordt gedurende 6 maanden in onze database bewaard. Volgens ons verwijderingsbeleid kunt u te allen tijde vóór de termijn van 6 maanden om onmiddellijke verwijdering van uw gegevens verzoeken.

9.3. Proefperiode

Tijdens de proefperiode kunt u de dienst gebruiken met of zonder beperkingen, afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Het gebruik van de dienst tijdens de proefperiode wordt u niet in rekening gebracht.

Aan het einde van de proefperiode vervalt de dienst automatisch zoals beschreven in 9.2.

9.4. Extra bestellingen

9.4.1. Upgrade naar een hoger plan

Om te upgraden naar een hoger plan, moet u het abonnement dashboard gebruiken en klikken op de “Upgrade” knop, die stuurt naar de plannen lijst met hun prijzen.

Voor speciale bestellingen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen voor een offerte.

Bij een upgrade gaat een nieuwe abonnementsperiode van een maand of een jaar in voor het nieuwe geselecteerde plan. De ongebruikte periode van het vorige plan wordt in het nieuwe plan omgezet in “compensatiedagen” en toegevoegd aan de nieuwe abonnementsperiode.

1 compensatiedag = 1 * (prijs van het vorige plan / prijs van het nieuwe plan)

9.4.2. Bestellen van extra licenties

Om licenties aan een huidig abonnement toe te voegen, moet u het subscription dashboard gebruiken en op de knop “Toevoegen” klikken, waarmee u een bepaald aantal licenties voor dat abonnement kunt bestellen.

Wanneer u extra licenties bestelt, wordt de volledige periode van een maand of een jaar in rekening gebracht. Als uw abonnement korter loopt dan deze periode, worden compensatiedagen toegevoegd aan uw huidige abonnement.

9.4.3. Auto-Adjust licenties

Als u de licentie “Automatisch aanpassen” inschakelt, zal uw abonnement automatisch het aantal licenties aanpassen aan het aantal gebruikers in uw Google-domein + de gebruikers buiten uw Google-domein die u hebt uitgenodigd voor de toepassing.

Elke keer dat het systeem van Gapps Experts Inc. nieuwe dergelijke gebruikers detecteert, zal het automatisch een bestelling aanmaken voor deze gebruikers zoals beschreven in 9.4.2.

Elke keer dat het systeem van Gapps Experts Inc. detecteert dat gebruikers uit de organisatie zijn verwijderd, zal het de licenties van deze gebruikers verwijderen uit de volgende verlengingsorder.

9.4.5. Vooraf ingestelde vernieuwingslicenties

Als u uw abonnement wilt verlengen met een ander aantal licenties dan uw huidige abonnement en het aantal gebruikers, kunt u een e-mail sturen naar support@getsharedcontacts.com en het aantal licenties opgeven dat u voor uw volgende abonnement wenst.

9.5. Bundel aanbiedingen

9.5.1. Bundel met Google Workspace-producten

Als Google-partner en geautoriseerde reseller biedt Gapps Experts inc. gebundelde abonnementen aan, waaronder Google Workspace en Shared Contacts for Gmail®.

Met deze abonnementen kunnen in aanmerking komende domeinen van de twee diensten genieten tegen een gereduceerde prijs en met een unieke factuur.

Om in aanmerking te komen moet een domein :

  • Momenteel geabonneerd zijn op een betaald plan bij Google (niet via een reseller) voor G Suite (Basic, Business of Enterprise) of Google Workspace.
  • Geen lopende korting of promotie bij Google
  • Geen jaarlijks prepaid abonnement hebben bij Google

Nadat het bundelaanbod is aanvaard, zal Google de Google Collaboration-abonnementen (Google Workspace, Google Drive Extensions, Google Vault …) overdragen aan Gapps Experts Inc. die maandelijks gegroepeerde facturen voor de diensten zal uitreiken.

De klant kan de resellerrelatie met Gapps Experts Inc. op elk moment beëindigen. In dat geval gaan de kortingen op de gebundelde producten van Gapps Experts verloren en worden ze verkocht als individuele abonnementen.

10. Beperkingen op het gebruik

In aanvulling op alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst, zult u niet: (i) de Diensten overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan derden; (ii) een dienst te verlenen op basis van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming; (iii) de links naar sites van derden te gebruiken zonder in te stemmen met de voorwaarden van hun website; (iv) links naar sites van derden te plaatsen of hun logo, bedrijfsnaam, enz. te gebruiken zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming; of (v) de Diensten te gebruiken voor spamming en andere illegale doeleinden.

11. Spamming en illegale activiteiten

U gaat ermee akkoord als enige verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van uw verzendingen via de Diensten. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdracht van materiaal dat onwettig, lasterlijk, intimiderend, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, religieuze gevoelens beledigt, racisme bevordert, virussen bevat, of dat inbreuk maakt of kan maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een ander. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor de verzending van “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “phishing” of ongevraagde massale verspreiding van e-mail. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Diensten te beëindigen als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat u de Diensten hebt gebruikt voor illegale of ongeoorloofde activiteiten.

12. Beleid inzake inactieve gebruikersaccounts

Wij behouden ons het recht voor om onbetaalde gebruikersaccounts die gedurende een aaneengesloten periode van 180 dagen inactief zijn te beëindigen. In het geval van een dergelijke beëindiging worden alle gegevens in verband met een dergelijke gebruikersaccount gewist. Wij zullen u vooraf in kennis stellen van een dergelijke beëindiging. Het gegevensverwijderingsbeleid kan worden toegepast op alle of een deel van de Diensten. Voor de berekening van de periode van inactiviteit wordt elke dienst als een onafhankelijke en afzonderlijke dienst beschouwd. Met andere woorden, activiteit in een van de Diensten is niet voldoende om uw gebruikersaccount in een andere Dienst actief te houden. Bij accounts met meer dan één gebruiker wordt de account niet als inactief beschouwd als ten minste één van de gebruikers actief is.

13. Gegevenseigendom

Wij respecteren uw recht op eigendom van de door u gecreëerde of opgeslagen inhoud. U bent eigenaar van de door u gecreëerde of opgeslagen inhoud. Tenzij uitdrukkelijk door u toegestaan, verleent uw gebruik van de diensten Gapps Experts Inc. niet de licentie om de door u gecreëerde of in uw gebruikersaccount opgeslagen inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden voor commerciële, marketing- of andere soortgelijke doeleinden van GAE. U geeft Gapps Experts Inc. echter toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount te openen, te kopiëren, te verspreiden, op te slaan, door te sturen, opnieuw te formatteren, publiekelijk weer te geven en publiekelijk uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het leveren van de Diensten aan u.

14. Door de gebruiker gegenereerde inhoud

U kunt door u gemaakte inhoud verzenden of publiceren met behulp van de Diensten of anderszins. U bent echter als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en de gevolgen van de overdracht of publicatie ervan. Alle openbaar gemaakte inhoud zal openbaar toegankelijk zijn via het internet en kan door zoekmachines worden gecrawld en geïndexeerd. U bent ervoor verantwoordelijk dat u niet per ongeluk privé-inhoud openbaar maakt. Alle inhoud die u van andere gebruikers van de Diensten ontvangt, wordt u AS IS verstrekt, uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik, en u stemt ermee in deze inhoud niet te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, door te geven, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die de rechten op deze inhoud bezit. Als u tijdens het gebruik van de Diensten inhoud tegenkomt met auteursrechtvermelding(en) of kopieerbeveiliging, stemt u ermee in deze auteursrechtvermelding(en) niet te verwijderen of deze kopieerbeveiliging uit te schakelen. Door auteursrechtelijk beschermde/auteursrechtelijk beschermde inhoud beschikbaar te stellen op een van de Diensten bevestigt u dat u de toestemming, machtiging of toestemming, naargelang het geval, hebt van elke persoon die aanspraak kan maken op rechten op dergelijke inhoud om dergelijke inhoud op dergelijke wijze beschikbaar te stellen. Verder, door het beschikbaar stellen van enige inhoud op de bovengenoemde manier, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Gapps Experts Inc. het recht heeft om de toegang tot deze inhoud die door u beschikbaar is gesteld te blokkeren of te verwijderen, indien Gapps Experts Inc. klachten ontvangt over enige illegaliteit of inbreuk op rechten van derden in deze inhoud. Door het gebruik van een van de Diensten en het verzenden of publiceren van inhoud met behulp van een dergelijke dienst, stemt u uitdrukkelijk in met de vaststelling van kwesties van illegaliteit of inbreuk op rechten van derden in dergelijke inhoud door de agent die door Gapps Experts Inc voor dit doel. Voor de procedure met betrekking tot klachten over illegaliteit of inbreuk op de rechten van derden in de inhoud die via de Diensten wordt verzonden of gepubliceerd, klik hier. Indien u wenst te protesteren tegen het blokkeren of verwijderen van inhoud door GAE, kunt u dat doen op de hier aangegeven wijze.

15. Voorbeeldbestanden en toepassingen

GAE kan voorbeeldbestanden en -toepassingen ter beschikking stellen om de mogelijkheid van een doeltreffend gebruik van de diensten voor specifieke doeleinden aan te tonen. De informatie in dergelijke voorbeeldbestanden en -toepassingen bestaat uit willekeurige gegevens. Gapps Experts Inc. geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie of de voorbeeldbestanden en -toepassingen.

16. Handelsmerk

GAE, Gapps Experts Inc. logo, de namen van individuele diensten en hun logo’s zijn handelsmerken van Gapps Experts Inc. Corporatie. U stemt ermee in de handelsmerken van Gapps Experts Inc. op geen enkele wijze weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van GAE.

17. Afwijzing van garanties

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN VERLEEND OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. Gapps Experts Inc. WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Gapps Experts Inc. GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VIRUSVRIJ ZULLEN ZIJN. HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD OF VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GESCHIEDT NAAR EIGEN INZICHT EN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, DRAADLOOS APPARAAT OF GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, DIE U VAN EC, HAAR WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS VERKRIJGT, SCHEPT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD.

18. Beperking van aansprakelijkheid

U VERKLAART dat Gapps Experts Inc. ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE CONSEQUENTIËLE, INCIDENTIËLE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, OF ANDERE VERLIES OF SCHADE VAN WELKE aard dan ook, OF VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSPRODUCTEN, BEDRIJFSSTORINGEN, COMPUTERSTORINGEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF ANDERE VERLIES TEN GEVOLGE VAN OF VEROORZAKT DOOR UW GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE DIENST, EVEN ALS Gapps Experts Inc. IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIGE EN UITSLUITENDE REMEDY VOOR EEN GESCHILLEN MET Gapps Experts Inc. MET BETREKKING TOT EEN VAN DE DIENSTEN IS DE BEËINDIGING VAN DIE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN GAE JEGENS U MET BETREKKING TOT EEN DIENST, DIRECT OF INDIRECT, HOGER ZIJN DAN DE VERGOEDINGEN DIE U VOOR EEN DERGELIJKE DIENST HEBT BETAALD.

19. Vrijwaring

U stemt ermee in GAE, haar functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle verliezen, schade, boetes en uitgaven (met inbegrip van de kosten van een advocaat) die voortvloeien uit of verband houden met beweringen dat u de diensten hebt gebruikt in strijd met de rechten van een andere partij, in strijd met de wet, in strijd met de bepalingen van de voorwaarden of enige andere claim in verband met uw gebruik van de diensten, behalve wanneer dit gebruik door GAE is toegestaan.

20. Arbitrage

Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage overeenkomstig de commerciële arbitrageregels van het Tribunal de Commerce de Nanterre (Frankrijk). Dergelijke geschillen of vorderingen worden op individuele basis bemiddeld, en worden in geen enkele arbitrage geconsolideerd met vorderingen of geschillen van andere partijen. Tegen de beslissing van de arbiter kan geen beroep worden aangetekend. De arbitrage wordt eerst gevoerd te Nanterre door de Conciliateur de Justice en de uitspraak van de arbitrage kan voor elke bevoegde rechtbank worden gebracht. Niettegenstaande iets anders, kan Gapps Experts Inc. te allen tijde gerechtelijke bevelen of andere vormen van billijke hulp vragen aan een bevoegde rechtbank.

21. Schorsing en beëindiging

Wij kunnen uw gebruikersaccount opschorten of tijdelijk de toegang tot het geheel of een deel van een Dienst onmogelijk maken in geval van vermoede illegale activiteiten, lange periodes van inactiviteit of verzoeken van wetshandhavers of andere overheidsinstanties. Bezwaren tegen opschorting of blokkering van gebruikersaccounts moeten binnen dertig dagen na kennisgeving van de opschorting worden ingediend bij legal@getsharedcontacts.com. Wij kunnen een geschorst of uitgeschakeld gebruikersaccount na dertig dagen beëindigen. Wij zullen ook uw gebruikersaccount op uw verzoek beëindigen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw gebruikersaccount te beëindigen en de Diensten te weigeren wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat u de Voorwaarden hebt geschonden en om uw toegang tot een Beta Dienst te beëindigen in geval van onverwachte technische problemen of stopzetting van de Beta Dienst. Beëindiging van de gebruikersaccount omvat ontzegging van de toegang tot alle Diensten, verwijdering van informatie in uw gebruikersaccount en verwijdering van alle gegevens in uw gebruikersaccount.

22. EINDE VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via legal@getsharedcontacts.com.