GDPR-naleving

GDPR (General Data Protection Regulation) is een belangrijke verordening van de Europese Commissie. Het doel van deze verordening is de bescherming van de persoonsgegevens van Europeanen die door organisaties en bedrijven zijn opgeslagen.

Shared Contacts for Gmail® is GDPR-conform. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om u te informeren over de gegevens die wij van u hebben verzameld en hoe u uw recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, beperking en verwijdering (of “recht om vergeten te worden”) kunt uitoefenen.

WELKE INFORMATIE WORDT OPGESLAGEN IN GEDEELDE CONTACTEN VOOR GMAIL®-SYSTEMEN EN HOE VERWIJDER JE DIE?

Uw accountgegevens

Wij slaan uw accountgegevens op (uw bedrijfsnaam, gebruikersnamen/adres, namen van groepen, betalingsinformatie, adres) om met u te kunnen communiceren en u de dienst te kunnen verlenen waarop u bent geabonneerd. Wij bewaren en gebruiken uw informatie voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

De informatie over uw account die wij opslaan omvat:

 • Uw Google-gebruikersnaam en e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • De gebruikers in uw domein (als u G Suite of Google Workspace gebruikt)
 • Uw instellingen voor delen (om te beheren wie toegang heeft tot welke contactgroep)
 • De basisgebruikersinstellingen die u gebruikt voor uw Google Workspace / G Suite-informatie (zoals domeinnaam, G Suite / Google Workspace Edition, taal en land, enz.)

Informatie over uw contacten

In onze systemen zijn de volgende contactgegevens opgeslagen:

 • De namen van uw contactlabels (zodat deze door u of uw organisatie gedeeld kunnen worden)
 • Hun namen, telefoonnummers, e-mailadressen, en alle informatie die u hebt ingevoerd in de standaard contactvelden (zoals fysiek adres, bedrijfsnaam, functie…).
 • Informatie opgeslagen in aangepaste velden die u mogelijk hebt gemaakt
 • Opmerkingen en commentaren toegevoegd door uw medewerkers.

Om bijgewerkte contacten te kunnen vergelijken zonder persoonlijke details prijs te geven, gebruiken wij hoog-encryptie hashfuncties.

Wij gebruiken ook hashfuncties om bijgewerkte contacten te vergelijken zonder persoonlijke gegevens op te slaan.

Om een gedeeld contact te verwijderen, kan iedereen die de toestemming “Kan verwijderen” heeft, dit doen vanuit zijn Google Contact Manager.

Shared Contacts for Gmail® voldoet aan de GDPR-voorschriften. Dit betekent dat wij uw recht op eigendom van door u gecreëerde of opgeslagen inhoud respecteren. Tenzij uitdrukkelijk door u toegestaan, zullen wij de door u gecreëerde inhoud niet gebruiken, reproduceren, aanpassen, wijzigen, publiceren of verspreiden. Als u uw account wilt sluiten of wilt dat wij uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, zullen wij dit doen volgens de voorschriften.

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS ALS IK MIJN ABONNEMENT OP GEDEELDE CONTACTPERSONEN VOOR GMAIL® OPZEG?

Informatie over uw contacten

Nadat u uw abonnement heeft opgezegd, bewaart Shared Contacts for Gmail® uw contactgegevens in haar systeemdatabase voor een eventueel herstel voor de duur van 6 maanden. Ons systeem zal uw gegevens na die periode permanent verwijderen.

Als u er echter zeker van bent dat u uw gegevens niet meer nodig hebt, kunt u vóór deze respijtperiode van 6 maanden om verwijdering verzoeken.

Attentie: Het verwijderen van de applicatie van Google werkt niet als een annulering. Om uw abonnement op te zeggen, moet u het GappsExperts dashboard gebruiken dat toegankelijk is via https://app.gmailsharedcontacts.com.

Uw accountgegevens

Wij bewaren en gebruiken uw eigen accountgegevens (bedrijfsnaam, telefoon, contact e-mailadres, enz.) voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. U kunt per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens definitief te verwijderen. Wij bewaren nooit meer informatie dan wij wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren wij alleen de informatie die nodig is om onze dienst te verlenen.

Welke informatie wordt van u opgeslagen in Shared Contacts for Gmail®?

Om u de beste service te bieden, slaat Shared Contacts for Gmail® de volgende gegevens op:

 • De namen van uw contactgroepen (zodat deze door u of uw organisatie gedeeld kunnen worden)
 • De namen van uw gebruikersgroepen (om het delen met een mailinglijst te vergemakkelijken)
 • Instellingen voor delen (om te beheren wie toegang heeft tot welke contactgroep)
 • De gebruikers in uw domein (als u G Suite gebruikt)
 • Taal en land

Wij gebruiken hoog-encryptie hashfuncties om bijgewerkte contacten te vergelijken zonder persoonlijke details bloot te leggen.

Bij wie kunt u terecht voor inzage in de gegevens?

Voor vragen over toegang tot uw persoonsgegevens, verzoeken om verwijdering van gegevens of informatie over onze interne processen voor het beheer van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op dpo@getsharedcontacts.com.